Startlog

Een log over van alles

austisme dag van de logopedie
Gezondheid

Ondersteuning bij autisme: logopedie biedt hulp

austisme dag van de logopedie

Vandaag is het de Dag van de Logopedie. Deze keer staat deze dag in het teken van autisme. De invloed van autisme op kinderen en op hun directe omgeving is groot. Kinderen en hun families hebben veel baat bij de juiste ondersteuning. Een logopedist kan hierbij helpen. Dit is iets wat veel mensen nog niet weten. Daarom staat dit thema centraal op de Dag van de Logopedie.

Hoe wordt autisme vastgesteld?

Autisme is een stoornis in het autistisch spectrum. Er zijn verschillende vormen van autisme. Al jarenlang wordt er onderzoek naar gedaan, maar het blijft lastig om de stoornis vast te stellen. Een duidelijke definitie is er niet. Ook kan de stoornis niet worden vastgesteld aan de hand van een bloedtest of een ander biomarker. Het kan dan daarom wel drie jaar duren voordat er een diagnose is van een psychiater of een psycholoog. Bij volwassenen kan dit zelfs wel acht jaar zijn. Wel kunnen de kenmerken duidelijk worden benoemd. Kinderen met autisme hebben moeite met de taal en het communiceren. Er is minder behoefte aan sociaal contact. Ze vinden het lastig om contact te leggen met anderen. Ook worden kinderen met autisme vaak verkeerd begrepen en praten ze vaak onduidelijk. Of ze interpreteren dingen letterlijk terwijl ze figuurlijk bedoeld zijn. Terugkerende uitdrukkingen en zelfbedachte woorden behoren ook tot de kenmerken.

Sterke eigenschappen

Als je een vorm van autisme hebt, beschik je ook over sterke eigenschappen. Zo hebben mensen met autisme vaak een talent voor specialisatie. Ze blinken ergens in uit. Daarnaast kunnen ze heel nauwkeurig zijn en oog voor detail hebben. Overige sterk ontwikkelde eigenschappen zijn bijvoorbeeld eerlijkheid en loyaliteit.

Structuur

Kinderen met autisme hebben veel baat bij structuur. Regelmaat en voorspelbaarheid zorgen ervoor dat de kinderen voorbereid zijn op wat gaat gebeuren. Wijk je van de structuur af, dan kunnen ze van slag raken. Soms ontkom je er niet aan om van de structuur af te wijken. Dit kun je vooraf communiceren en goed voorbereiden. Logopedie geeft je hiervoor de benodigde handvatten.

 Wat kan de logopedist doen?

In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen autisme. De groep die betrokken is bij autisme is veel groter. Om een kind ondersteuning te bieden bij de stoornis werkt een logopedist met veel mensen samen. De diagnose autisme wordt niet alleen bij kinderen vastgesteld maar ook bij  volwassenen. Naast het helpen van de cliënt doet een logopedist ook een beroep op de ouders, gedragsdeskundigen en andere zorgverleners. De intensiteit van de behandelingen is per cliënt verschillend. Het kan zijn dat dit een paar keer voldoende is maar meerdere sessies per week is ook mogelijk. De logopedist begeleidt kinderen met autisme één-op-één. Bovendien fungeert de logopedist als een tolk voor de directe omgeving van de kinderen. In deze rol informeert de logopedist alle betrokkenen van het kind zodat zij op de hoogte zijn van hoe autisme zich kan uiten en wat zij kunnen doen.

Tips voor kinderen met autisme

De allerbelangrijkste tip om te gebruiken bij het communiceren met kinderen met autisme: gebruik korte en directe zinnen. Maar ook het bieden van structuur is belangrijk. Laat kinderen met autisme zoveel mogelijk zelfstandig taken uitvoeren. Bemoei je hier zo min mogelijk mee.

 

LEAVE A RESPONSE

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *