Startlog

Een log over van alles

recht van overpad
Zakelijk

Recht van overpad: wat zijn de regels?

In veel Nederlandse steden en dorpen is het noodzakelijk om gebruik te maken van het zogenaamde recht van overpad. Dit is een recht waarbij bewoners het recht hebben om een toegangsweg gezamenlijk te delen. Dit terwijl deze weg eigenlijk bij de grond van een andere bewoner hoort. Meestal gebeurt dit zonder al te veel problemen. Alle partijen hebben er immers baat bij dat zij zonder problemen bij hun bezittingen kunnen komen. In heel enkele gevallen zien we toch dat er discussies ontstaan over de noodzaak van dit recht. Bovendien weet ook niet iedereen wanneer dit recht van toepassing is en of het mogelijk is om dit aan te vechten. Ben jij op de hoogte van jouw rechten?

Recht van overpad tijdens verbouwing

De meeste discussies over het recht van overpad ontstaan tijdens of na een verbouwing. Zo zijn er mensen die denken dat zij tijdens een verbouwing over het recht beschikken om gebruik te maken van de grond van hun nabije buren. Dit om de verbouwing te bespoedigen. Ondanks dat dit in veel gevallen gewoon wordt geoorloofd, zien we ook dat dit discussies oplevert. We kunnen hier gelukkig een duidelijk antwoord op geven: je buren hebben nooit het recht om ongevraagd gebruik te maken van jouw grond. Zeker niet als dit nergens beschreven staat en er geen sprake is van recht van overpad. Als zij tijdelijk gebruik willen maken van jouw grond, moet jij hier toestemming voor geven. Zij hebben niet het recht om dit ongevraagd te doen.

Het komt ook voor dat het recht van overpad na een verbouwing voor problemen zorgt. Soms is een recht van overpad helemaal niet meer noodzakelijk en gaan de buurtbewoners er vanuit dat de grond weer van hunzelf is. Als een partij het hier niet mee eens is, kunnen er verhitte discussies ontstaan. In dat geval is de tussenkomst van een advocaat en rechter noodzakelijk. De rechter zal uiteindelijk bepalen in hoeverre het recht van overpad nog van toepassing is en deze zal alle partijen rustig aanhoren.

De breedte van het recht van overpad

De recht van overpad breedte is vaak onduidelijk voor de betrokken partijen. Want hoe breed moet het overpad eigenlijk zijn en wordt het gehele pad gebruikt door alle partijen? Meestal wordt de breedte van het pad opgenomen in het kadaster. Hierbij wordt er uitgelegd wat de rechten en plichten van alle betrokken partijen zijn. Alle personen dienen zich te houden aan de beschreven plichten en rechten. Als de breedte niet is opgenomen in het kadaster, mag je er vanuit gaan dat de breedte groot genoeg is voor normaal dagelijks gebruik.

Recht van overpad opheffen

Het kan voorkomen dat een partij het na verloop van tijd niet meer eens is met het recht van overpad. In dat geval kunnen zij deze kwestie aanvechten bij de rechter. Dit is niet altijd noodzakelijk. In de meeste gevallen kan er met goed overleg besloten worden om het recht gezamenlijk op te heffen. Als één of meerdere partijen het hiermee niet eens zijn, kan enk

LEAVE A RESPONSE

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *