Startlog

Een log over van alles

Ondernemen & erfrecht
Zakelijk

Ondernemen & erfrecht: hoe zit dat precies?

Als ondernemer moet je met veel zaken rekening houden en ben je waarschijnlijk op veel verschillende scenario’s voorbereid. Heb je al eens nagedacht wat er gebeurt als je er niet meer bent? Of als je privé situatie drastisch veranderd? Het is goed voor te stellen dat je liever niet nadenkt over dit soort onderwerpen maar het is toch belangrijk om ook hierop voorbereid te zijn en jouw zaken goed te regelen.

Scheiding

Het kan voorkomen dat je als ondernemer in aanraking komt met erfrecht, bijvoorbeeld tijdens een scheiding. Is er een testament opgesteld en wat staat hierin? De echtgenoot blijft tijdens de echtscheidingsprocedure volgens de wet nog erfgenaam. Als je dit niet wilt is het verstandig om dit bij testament uit te sluiten of de inhoud van het testament daarop te controleren.

Overlijden

Als een ondernemer overlijdt zijn de gevolgen daarvan afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming en hoe het erfrecht geregeld is. Indien er geen testament is opgesteld, dan wordt de wet gevolgd. In dat geval zijn de echtgenoot en kinderen de erfgenamen. De echtgenoot mag alle goederen van de nalatenschap houden en verbruiken. Voor de kinderen geldt dat ze een niet opeisbare vordering hebben op de langstlevende ouder. Als je hier vanaf wil wijken moet dit opgenomen worden in jouw testament. Je bepaalt dan zelf wie de erfgenaam (van de onderneming) wordt en op welke voorwaarden.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak draag jij alleen het risico en de verantwoordelijkheid van de onderneming. Bij het overlijden van de ondernemer gaan alle bezittingen (én schulden) over op de erfgenamen.

Maatschap, VOF of commanditair vennootschap

In deze gevallen hebben de maten of partners in een overeenkomst geregeld wat er gebeurt als één van hen overlijdt. Vaak wordt afgesproken dat de overige partners het aandeel overnemen en de waarde ervan wordt uitgekeerd aan de erfgenamen.

BV

De directeur-grootaandeelhouder is (deels) eigenaar van de BV. Bij het overlijden van hem of haar gaat het bezit van deze aandelen over op de erfgenamen. Zij worden dan voor hetzelfde deel eigenaar. De directeur-grootaandeelhouder kan niet voorzien in zijn opvolging, dat wordt door de algemene ledenvergadering besloten. Er kan wel een executeur benoemd worden die de erfgenamen vertegenwoordigd. 

Complex

Dit soort nalatenschappen zijn vaak complex. Het kan voorkomen dat de wet of het testament niet voorziet in een specifieke situatie. Het is daarom belangrijk om tijdig de zaken te regelen. Een erfrecht advocaat of notaris kan je hierbij helpen.

LEAVE A RESPONSE

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *