Startlog

Een log over van alles

Hulp conflicten erfenis
Wonen Zakelijk

Hulp bij conflicten rondom de erfenis

Het laatste dat u wilt bij de afwikkeling van een nalatenschap is een conflict over de erfenis. Het overlijden van uw dierbare is immers al verdrietig genoeg. Problemen  en geschillen vergroten dit verdriet alleen maar. Als u erfgenaam bent, heeft u drie opties. De eerste mogelijkheid is het zuiver aanvaarden van de erfenis. Als u hiervoor kiest, erft u de bezittingen én de eventuele schulden van uw familielid. Ook kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Hiermee geeft u aan dat u de erfenis alleen accepteert bij een positief saldo. U hoeft in beginsel niet zelf op te draaien voor schulden. De derde mogelijkheid is het verwerpen van de erfenis. Bij deze optie ontvangt u helemaal niets uit de nalatenschap. Leidt de afwikkeling van de nalatenschap toch tot een conflict? Schakel dan een gespecialiseerde erfrechtadvocaat in die u bijstaat om erger te voorkomen of om het conflict op te lossen.

Wederzijds vertrouwen

Door middel van een testament kunt u aangewezen worden als executeur. U bent pas executeur als u deze rol ook aanvaardt. De rol van de executeur is het uitvoeren van het testament en het beheren van de nalatenschap. Het is in deze fase belangrijk dat er vertrouwen bestaat tussen de executeur en de erfgenamen. Is dit vertrouwen er niet? Dan loopt een afwikkeling vaak erg moeizaam en kunnen er problemen en conflicten optreden. Als erfgenaam is het mogelijk om de executeur uit zijn functie te zetten. De erfgenaam moet hiervoor verzoekschrift tot ontslag indienen bij de kantonrechter.

Wet Bescherming Erfgenamen

Er zijn verschillende aanleidingen voor het ontstaan van erfenisconflicten. Bijvoorbeeld wanneer een erfgenaam ongevraagd persoonlijke eigendommen heeft meegenomen van de overledene. Erfgenamen staan er vaak niet bij stil dat ze eigendommen van hun dierbare niet zomaar mogen houden. Sinds de invoering van de Wet Bescherming Erfgenamen op 1 september 2016 aanvaardt u een nalatenschap minder snel zuiver door het meenemen van spullen. Tocht blijft voorzichtigheid geboden. De spullen mogen in elk geval geen financiële waarde hebben, want dat wordt gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis. Ook zorgt de wet voor betere bescherming tegen onverwachte schulden van de erflater.

Onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van erfrecht hebben ruime ervaring met conflicten rondom nalatenschappen. Als u het niet eens met elkaar wordt, kan een erfrechtadcocaat u bijstaan. Naast het inschakelen van een gespecialiseerd advocaat kunt u ook hulp krijgen van een mediator. De mediator zal met behulp van mediation proberen een oplossing tussen alle betrokken te realiseren. Aan Advocaten Familie- & Erfrecht zijn professionele mediators verbonden die u professioneel begeleiden bij het vinden van een acceptabele oplossing voor iedereen. Kijk voor meer informatie of voor onze contactgegevens op onze website: www.familie-erfrecht.nl.

 

LEAVE A RESPONSE

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *