Startlog

Een log over van alles

Medisch onderzoek
Gezondheid

Hoe pak jij het wettelijk verplichte PMO aan?

Ben je werkgever, dan heb je te maken met dan het PMO. Dit is een belangrijke wettelijke verplichting. Het ‘Preventief Medisch Onderzoek’ is gericht om de algehele gezondheid van je medewerkers. Dit in tegenstelling tot het PAGO, oftewel het ‘Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek’, dat zich slechts richt op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Het PMO biedt meer kansen om het verzuim onder werknemers terug te dringen, te voorkomen en beperken.

Hoe steekt het PMO in elkaar?

Het PMO is niet alleen een gezondheidsonderzoek, maar resulteert ook in acties naar aanleiding van het onderzoek. Je arbodienst kan zich dan ook richten op zowel de lichamelijke als geestelijke conditie. Zo komen ook leefgewoonten of chronische aandoeningen aan bod. Voor werknemers is het PMO niet verplicht, maar voor werkgevers wel. Je bent verplicht PMO aan te bieden. Uitzondering kunnen bestaan: diverse beroepen hebben verplichte keuringen, op grond van bepaalde CAO’s.

De kosten én baten

Een logische zorg voor ondernemers is het kostenplaatje van het PMO. Hoeveel je uiteindelijk betaalt voor je PMO, is afhankelijk van de inhoud en de omvang van het onderzoek en de rapportage. Uiteraard brengen een deskundige bedrijfsarts en arbodienst kosten met zich mee, maar hou er rekening mee dat de opbrengsten hiervan ook voor je eigen rekening zijn. Een aanvullend voordeel is dat cofinanciering door je zorgverzekeraar mogelijk is. Meer dan genoeg reden om je goed te laten informeren over het PMO.

Voordelen van PMO

Door het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek draag je bij aan een meer zinvol preventiebeleid. Immers hebben gezonde en gelukkige medewerkers een positief effect op de productiviteit en werksfeer. Neem je vroegtijdig maatregelen naar aanleiding van het PMO, dan voorkom je erger. Je beperkt problemen tot het beginstadium en voorkomt ze in de toekomst.

Eigen invulling

Je bepaalt zelf met welke specifieke onderzoeken je de verplichte PAGO uitbreidt. Doe je dit in overleg met een ervaren en deskundige specialist, dan haal je je investering er ruimschoots uit. Een gecertificeerde arbodienst met landelijke dekking én de slagvaardigheid van een kleine dienstverlener is Preventix. Deze organisatie is gespecialiseerd  in arbeidsdeskundig advies, verzuimbegeleiding en preventie.

LEAVE A RESPONSE

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *