Startlog

Een log over van alles

Re-integratie, hoe kunnen bedrijven hun werknemers ondersteunen
Zakelijk

Re-integratie, hoe kunnen bedrijven hun werknemers ondersteunen?

Wanneer werknemers ziek worden, kan dit een grote impact hebben op hun leven en hun werk. Na verloop van tijd kan het nodig zijn om de werknemer te re-integreren op de werkvloer, zodat hij of zij weer aan de slag kan gaan. Re-integratie kan een uitdaging zijn voor zowel werknemers als werkgevers. In dit artikel bespreken we hoe bedrijven hun werknemers kunnen ondersteunen bij het re-integreren na ziekte.

De rol van de werkgever bij re-integratie

Als werkgever heb je een belangrijke rol bij het ondersteunen van werknemers bij hun re-integratie. Het is belangrijk om te weten wat de wet- en regelgeving hierover zegt en wat je als werkgever kunt doen om werknemers te ondersteunen.

Wet- en regelgeving rondom re-integratie

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) schrijft voor dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de werknemer. Werkgevers moeten een actieve rol spelen bij het ondersteunen van de werknemer tijdens het re-integratieproces. Dit betekent dat er samen met de werknemer gezocht moet worden naar passende arbeid en dat er voldoende begeleiding moet zijn bij de terugkeer naar werk.

Re-integratieplan

Om de re-integratie goed te laten verlopen, moet er een re-integratieplan worden opgesteld. In dit plan worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen en wie verantwoordelijk is voor welke taken. Het is belangrijk om als werkgever de voortgang van het re-integratieproces goed bij te houden en tijdig actie te ondernemen als dit nodig is.

Ondersteuning bieden

Als werkgever kun je op verschillende manieren ondersteuning bieden tijdens het re-integratieproces. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van aangepast werk, het bieden van extra begeleiding of het inschakelen van een bedrijfsarts. Ook is het belangrijk om regelmatig contact te houden met de werknemer en te bespreken hoe het re-integratieproces verloopt en wat er nog nodig is om de werknemer volledig te laten terugkeren in het werk.

De rol van de werknemer bij re-integratie

Ook de werknemer heeft een belangrijke rol bij de re-integratie. Het is belangrijk dat de werknemer open en eerlijk communiceert over zijn of haar mogelijkheden en beperkingen en zich actief inzet om weer aan het werk te gaan.

Open en eerlijke communicatie

Een goede communicatie tussen werkgever en werknemer is essentieel bij het re-integratieproces. De werknemer moet open en eerlijk kunnen communiceren over zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Dit betekent dat de werknemer duidelijk moet aangeven wat wel en niet mogelijk is en dat de werkgever hier rekening mee moet houden bij het opstellen van het re-integratieplan en het bieden van passend werk.

Actieve inzet werknemer

Ook de actieve inzet van de werknemer is belangrijk bij het re-integratieproces. De werknemer moet zich maximaal inzetten om weer aan het werk te gaan en hierbij de juiste begeleiding accepteren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werknemer aanpassingen moet doen in zijn of haar werkzaamheden of werkomgeving.

Tips voor bedrijven bij re-integratie

Hieronder volgen een aantal tips voor bedrijven bij het ondersteunen van werknemers bij re-integratie na ziekte:

  • Zorg voor een duidelijk en realistisch re-integratieplan, waarin afspraken zijn opgenomen over de te nemen stappen en wie verantwoordelijk is voor welke taken.
  • Bied ondersteuning op maat aan. Elk re-integratietraject is uniek en vraagt om een persoonlijke aanpak. Kijk samen met de werknemer wat de beste manier is om de re-integratie te laten verlopen.
  • Houd regelmatig contact met de werknemer. Bespreek hoe het re-integratieproces verloopt en wat er nog nodig is om de werknemer volledig te laten terugkeren in het werk.
  • Maak gebruik van externe deskundigen. Schakel bijvoorbeeld een bedrijfsarts in voor advies over de gezondheidssituatie van de werknemer of een re-integratiecoach voor ondersteuning bij het vinden van passend werk.
  • Zorg voor een positieve en ondersteunende werkcultuur. Een goede werksfeer en collegialiteit kunnen bijdragen aan een succesvolle re-integratie.

LEAVE A RESPONSE

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *